พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : พระปิยมหาราช

17 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : พระปิยมหาราช
เลขเรียก : 923.1593 ส113พ  2553
ชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือพระราชประวัติเล่มสำคัญอีกเล่มหนึ่ง ที่ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์และบรรยากาศตลอดรัชสมัยได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ด้วยรูปแบบที่เป็นงานเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และงดงามด้วยวรรณศิลป์ พร้อมเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยาก