Good Health & smart Life ในวัย 40

30 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

Good Health & smart Life ในวัย 40
เลขเรียก : 613.0438 ว284ก 2560
ผู้แต่ง : ไวต์  จอร์น.
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ "นายแพทย์ไวต์" ได้ให้คำแนะนำอย่างเข้าอกเข้าใจ ถึงผลกระทบของวัยที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ โดยอธิบายให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างเมื่ออายุมากขึ้น มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและทำไมจึงเปลี่ยน เช่น ความทรงจำ อารมณ์ การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและพร้อมรับกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น ตลอดจนช่วยให้ปรึกษาแพทย์ได้ทันท่วงที