เล่าเรื่องเมืองไทย เล่มที่ 3

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่
ชื่อหนังสือ เล่าเรื่องเมืองไทย เล่มที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
เลขเรียกหนังสือ 959.3  ท232ล 2560
สำนักพิมพ์ กองบัญชาการกองทัพไทย สังกัดกระทรวงกลาโหม
 
สาระสังเขป เล่าเรื่องเมืองไทย เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงอดีตของชาติที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี นอกจากผู้อ่านจะได้ทราบถึงอรรถรสของวรรณคดีแล้ว วรรณคดียังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในยุคต่าง ๆ ด้วย สำหรับเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียนนำมารวมเป็นเล่มนี้ ได้เลือกจากที่เคยเขียนมารวบรวมโดยมีอรรถรสหลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี ประสบการณ์ สิ่งละอันพันละน้อย ซึ่งหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย