การเขียนโปรแกรมภาษา Python

15 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

การเขียนโปรแกรมภาษา Python
เลขเรียก : 005.133 ส248ก 2562
ชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอง.
สำนักพิมพ์ : รีไวว่า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมย่อย และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ซับซ้อนขึ้น การจัดการไฟล์ การตรวจจับความผิดพลาด และการประยุกต์ใช้ไลบรารีในการเขียนโปรแกรม GUI ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานการเขียนภาษาไพธอน ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเกม และแอพพลิเคชันแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย