พื้นฐานการเขียนลายไทย

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

พื้นฐานการเขียนลายไทย
เลขเรียก : 743  ว236พ 2562
ชื่อผู้แต่ง : วิภาวี  บริบูรณ์.
สำนักพิมพ์ : เนชั่น
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือแนะนำวิธีเขียนลายไทยด้วยการจัดกระบวนให้ง่ายต่อการเข้าใจ และง่ายต่อการฝึกหัด รวบรวมแม่ลายที่จำเป็นในการเรียนรู้ศิลปะไทยตั้งแต่กระจัง ประจำยามแบบต่าง ๆ ดอกซีกดอกซ้อน พุ่มข้าวบิณฑ์ ลายหน้ากระดานชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม แนะนำวิธีการเขียนกระหนก กาบ หางไหลและก้านยดให้ใช้ได้ในพื้นที่แบบต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือแนะวิธีการขึ้นลายและผูกลายให้เข้าใจง่าย การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานลายไทยจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป