ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา
เลขเรียก : 615.53 ส247ต 2553
ชื่อผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
สำนักพิมพ์ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย แผนภูมิการวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อใช้เป็นเเนวทางในการวินิจฉัยเเยกโรคเเละการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา จำนวน 68 เเผนภูมิ การใช้ยา ประกอบด้วยยา 119 ชนิด รวมทั้ง น้ำเกลือ อันตรายของการใช้ยา การเเพ้ยา เเละข้อควรระวังในการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรในทารก ซึ่งประกอบด้วย หลักการซักประวัติเเละการตรวจร่างกาย กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เเละศัพท์ที่เรียกตำเเหน่งของร่างกาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นคู่มือนำติดตัวขณะตรวจดูอาการผู้ป่วย