ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

19 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 ต.ค.2565) นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2566 และการมอบหมายงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน