ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

7 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และชี้แจงปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/25666 โดยให้บุคลากรดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด  มีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 4 คน