ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

5 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา และหารือร่วมกันในการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/2566 โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 4 คน