ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และชี้แจงกำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้บุคลากรได้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 4 คน