ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพูดคุย หารือร่วมกันในการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/2567 และการวางแผนปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 4 คน