บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่

      บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ OPAC ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนะค่ะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด