นิทรรศการออนไลน์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|

นิทรรศการผลงาน/หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตุลาคม 2559)

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

                          ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดนิทรรศการผลงาน/หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และผลงาน/หนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่