นิทรรศการออนไลน์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|

นิทรรศการ “ART YRU.” จากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรม

               ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เห็นความสำคัญของการจัดทำผลงานทางศิลปะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรม ซึ่งได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ผลงานภาพเขียนทั้งหมด 22 ชิ้น โดยผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพตามจินตนาการของนักศึกษา

            ทั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอขอบคุณประธานหลักสูตรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ  “ART YRU.”  ในครั้งนี้ แสดงถึงศักยภาพของนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่