นิทรรศการออนไลน์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|

นิทรรศการ “๙ หลักทรงงานของในหลวง”

         

         ทางศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดทำนิทรรศการ ๙ หลักทรงงานของในหลวงขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงบุคคลภายนอกน้อมนำไปปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

         ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์มานานนับ ๗๐ ปี ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้

         ทั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอขอบคุณเนื้อหาเกี่ยวกับ ๙ หลักทรงงานของในหลวง  ที่มาของข้อมูล : Infographic Thailand. “9 หลักทรงงานของพ่อหลวง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://infographic.in.th. 2558. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2560. ที่ทำให้เกิดนิทรรศการ ๙ หลักทรงงานของในหลวงขึ้นในครั้งนี้

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่