เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7474 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7343 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7209 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7201 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7169 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7162 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7142 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7134 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7091 ครั้ง)
 10. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7083 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs