ส่งต่อให้เพื่อน

ชื่อเพื่อน:
ข้อมูลที่จะส่ง:
คุณสามารถดูข้อมูลได้โดยตรงจากที่อยู่ด้านล่าง:
http://library.yru.ac.th/faq//index.php?action=artikel&cat=4&id=10&artlang=th
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

  1. ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร (2321 ครั้ง)
  2. ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร? (1784 ครั้ง)
  3. นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม (1754 ครั้ง)
  4. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร? (1734 ครั้ง)
  5. ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ? (1714 ครั้ง)
  6. ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ (1671 ครั้ง)
  7. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ? (1658 ครั้ง)
  8. วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่ (1537 ครั้ง)
  9. นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ (1535 ครั้ง)
  10. หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่? (1526 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

  1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
  2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
  3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
  4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
  5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs