ค้นหาแบบพิเศษ

4 ข้อมูล

 • บริการ ยืม-คืน: นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม
  เนื้อหา:   นักศึกษาปริญญาโท สามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม / 15 วัน และสามารถยืมต่อทางเว็บไซต์ได้อีก 15 วัน ...
 • Web OPAC: ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร
  เนื้อหา:   การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย      1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th      2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน      3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”      4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ     5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน     6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ     ...
 • บริการ ยืม-คืน: นักศึกษาปี 1 รหัส 58 สามารถยืมหนังสือได้กี่เล่ม ?
  เนื้อหา:   -นักศึกษาปี 1 รหัส 58 สามารถยืมหนังสือได้ค่ะ -สิทธิ์การยืม หนังสือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถยืมได้ 7 เล่ม 7 วัน และสิทธิ์การยืมต่อได้ 1 ครั้ง ซึ่งการยืมต่อ สามารถยืมต่อก่อนกำหนดส่ง 2 วัน  ...
 • Web OPAC: ต้องการ “จองหนังสือ” ต้องทำอย่างไร ?
  เนื้อหา: การจองหนังสือจะทำได้ก็ต่อเมื่อ หนังสือเล่มนั้นๆ มีผู้ใช้บริการท่านอื่นยืมไป โดยสามารถเข้าไปยืมต่อผ่านเว็บ OPAC เข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อทำการล็อกอิน แล้วไปเลือกรายการหนังสือเล่ม ที่ต้องการจอง ทำการ hold   ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8274 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8183 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7983 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7981 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7928 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7893 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7889 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7852 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7835 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs