ค้นหาแบบพิเศษ

ไม่พบข้อมูล.

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7476 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7346 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7213 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7202 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7175 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7163 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7146 ครั้ง)
 8. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7135 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7095 ครั้ง)
 10. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7086 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs