FAQ บริการตอบคำถามและค้นคว้ารวมประกาศข่าวเก่า

ไม่พบประกาศใหม่.

แสดงประกาศข่าวล่าสุด

มีข้อมูลทั้งหมด 95 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8797 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8673 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8470 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8464 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8411 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8359 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8341 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8322 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8309 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8278 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs