ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร


 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

     1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th

     2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

     3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”

     4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ

    5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน

    6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

    7.คลิกออกจากระบบ

 ---การยืมต่อสามารถทำได้ก่อนกำหนดส่ง 2 วัน ---

                                           **การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง**

                                     **หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้**

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:38
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (3 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs