ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง/หัวเรื่อง เกี่ยวกับ หอย/โรคติดเชื้อ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่อย่างไร ?


มีให้บริการทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC  http://opac.yru.ac.th/main/index.aspx

ตัวอย่าง ค้นคำว่า "หอย" จะพบ ผลลัพธ์การสืบค้นจำนวน 25 ชื่อเรื่อง

เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้อง  "โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป่าฮื้อ"

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:13
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs