บทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ มีหรือไม่


 

มีค่ะ  บทความวิชาการจะมีอยู่ในวารสารเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น 

1.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.วิทยาศาสตร์จันทรเกษม

3.มหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีอีกหลายวารสาร ค่ะ

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-30 10:56
ผู้เขียน: :
KAMARIYOH YAMO
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs