วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่


 

มีค่ะ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตย์

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-30 11:32
ผู้เขียน: :
KAMARIYOH YAMO
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs