ถ้านักศึกษาต้องการใช้"ห้องสืบค้น"ต้องทำอย่างไรบ้าง ?


สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องสืบค้น 

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

2.วางบัตรนักศึกษา

3.แจ้งห้องที่ต้องการใช้

4.เขียนชื่อ-สกุล เลขที่ห้อง ลงในแบบฟอร์มการใช้ห้องสืบค้น

5.รับกุญแจ (นักศึกษาต้องรับผิดชอบกุญแจห้องที่ตัวเองทำการเบิกใช้ห้อง)

5.เมื่อใช้ห้องเสร็จเรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนกุญแจ พร้อมทั้งเซ็นคืนกุญแจ

              ***เพียงเท่านี้ นักศึกษาก็สามารถใช้ห้องค้นคว้าได้แล้วคะ***

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:12
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs