ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?


 

สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณ ต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย โดยทางสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-04 10:37
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs