ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (7865 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7755 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7615 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7608 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7558 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7544 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7531 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7488 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7478 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7473 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs