ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8037 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (7935 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7776 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7762 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7713 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7691 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7675 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7643 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7633 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7620 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs