วารสารสามารถยืมได้ไหม ถ้ายืมได้เหมือนหนังสือหรือต่างกันค่ะ


วารสารสามารถยืมไปถ่ายเอกสารได้ แต่ยืมใช้งานเหมือนหนังสือทั่วไปไม่ได้

ก็คือว่า สามารถยืมวารสารไปถ่ายเอกสารได้เท่านั้น กำหนดการยืมจะต้องส่งภายในวันที่ยืม

เวลา 16.30 น.เท่านั้น แต่ปัจจุบันทางห้องสมุดได้บริการเครื่องถ่ายเอกสารให้

ณ ชั้น 2 ของห้องสมุด

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:12
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs