ดัชนีคำถาม

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8758 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8641 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8432 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8423 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8372 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8321 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8300 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8287 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8269 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8244 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs