ต้องการยืมหนังสือ "อ้างอิง" ต้องทำอย่างไร ?


หนังสืออ้างอิง เราไม่ได้เปิดสิทธิ์การยืมเหมือนหนังสือทั่วไป 

แต่ถ้านักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน สามารถนำหนังสือไป

ถ่ายเอกสารได้ โดยห้องสมุดมีบริการเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ชั้น 2 

 

แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:13
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs