การจองหนังสือในระบบทำอย่างไรค่ะ


วิธีการจองหนังสือในระบบ OPAC มีวิธีการดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Log in ในระบบ OPAC

2. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจอง

3. กดปุ่ม Hold หน้าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

เป็นอันเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการนำมาคืนระบบจะแจ้งไปยัง อีเมลของผู้จอง และสามารถมารับได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ ยืม-คืน

ปล.ถ้าหนังสือมีสถานะอยู่บนชั้นไม่สามารถจองได้

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 09:14
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs