อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8834 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8722 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8515 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8505 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8457 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8398 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8388 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8373 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8346 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8328 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs