ช่วยค้นหาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาลให้หน่อยค่ะ


วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบฮาลาลมีหนึ่งเรื่อง คือ "รูปแบบการให้บริการโรงแรมฮาลาลภายใต้กรอบมาตราฐานการท่องเที่ยวฮาลาล" เลขหมวดหมู่ Thesis 338.4791 อ19ร 2555 ให้บริการอยู่ชั้น 5 ครับ

 

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:43
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs