ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8949 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8833 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8633 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8616 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8573 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8505 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8502 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8488 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8464 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8449 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs