ดัชนีคำถาม

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8887 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8767 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8567 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8544 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8500 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8443 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8438 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8416 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8382 ครั้ง)
 10. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8381 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs