ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8806 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8686 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8482 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8477 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8427 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8370 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8356 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8337 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8320 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8291 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs