หนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์ มีให้บริการชั้นใด/เลขหมู่ใด ?


 

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์ มีให้บริการที่ห้องสมุด

อยู่ชั้น 3 เลขหมุ่ 530 ย223ฟ 2559 สามารถเขาไปสืบค้นผ่านระบบOPAC

ได้ตาม URL : http://opac.yru.ac.th  ดังนี้

แก้ไขล่าสุด:
2016-05-04 09:22
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs