ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8767 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8646 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8435 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8434 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8376 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8331 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8303 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8294 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8274 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8248 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs