ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8980 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8865 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8659 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8639 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8604 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8539 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8527 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8520 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8495 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8482 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs