หนังสือ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI” มีให้บริการที่ห้องสมุดด้วยหรือไม


ชื่อหนังสือ   : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI : Computer Assisted Instruction

 ผู้แต่ง        : ภาสกร เรืองรอง

เลขหมู่       : 371.334 ภ227ก 2558

ชั้น          : 3

แก้ไขล่าสุด:
2016-06-27 04:55
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs