บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ?


แก้ไขล่าสุด:
2016-04-08 04:10
ผู้เขียน: :
AHLAM JETTEH
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ความเห็น KATKAEW PHONPALA:
วารสารไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถนำไปถ่ายเอกสารข้างนอกได้ หรือถ่ายเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารอัจฉริยะ ชั้น หน้าห้องวารสารและ AC หรือถ้าหากไม่ต้องการถ่ายเอกสารสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน โดยจะต้องคืนไม่เกิน 16.30 น ของวันที่ยืม
เพิ่มเข้ามา เมื่อ: 2015-10-31 08:54

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก

ปักหมุด FAQs