อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9423 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9300 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9094 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9069 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9062 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8982 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8970 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8947 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8926 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8885 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs