อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9549 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9416 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9202 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9188 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9173 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9113 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9089 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9068 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9051 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9004 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs