ดูคำถาม RSS

คุณสามารถดูรายการคำถามที่ตั้งโดยผู้ใช้คนอื่น หากคุณตอบคำถามเหล่านั้นไว้ คำตอบของคุณจะได้รับการเพิ่มใน FAQ

วัน / คน คำถาม
2017-08-03 05:57
สีตีอาแอเส๊าะ เจ๊ะเตะ
บริการ ยืม-คืน:
ต้องการคืนหนังสือผ่านระบบ ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ
2017-11-14 03:18
นางสาวมาซีเตาะ บือซา
ทั่วไป:
อยากทราบว่าหนังสือภาษามลายูอยู่ชั้นไหนคะ
คำตอบ
2019-08-14 10:53
นางสาว ปภัสสร เจริญรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ:
อยากสอบถามว่า ห้องสมุดมีการจัดหาหนังสือเกี่ยวกับเพศที่สามจากแหล่งใดบ้างคะ
คำตอบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9621 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9496 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9267 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9244 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9228 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9175 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9147 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9135 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9114 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9073 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs