ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9526 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9387 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9184 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9165 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9150 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9087 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9064 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9045 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9025 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8976 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs