ดัชนีคำถาม

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10030 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9921 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9696 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9679 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9652 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9648 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9566 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9545 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9534 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9521 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs