เสนอข้อมูลใหม่ใน FAQ

ข้อมูลที่คุณนำเสนอจะสามารถเปิดใช้งาน หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว รายการที่จำเป็นต้องกรอก ชื่อคุณ, อีเมล์, หัวข้อ, ชื่อเรื่อง และ ข้อมูล โปรดใช้ช่องว่างระหว่างคำค้น

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10030 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9923 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9698 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9680 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9653 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9652 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9569 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9549 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9535 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9524 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs