ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (9896 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (9780 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (9567 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (9533 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9521 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9501 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9442 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9419 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9413 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9395 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs