อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10397 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10273 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10062 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10049 ครั้ง)
 5. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (9985 ครั้ง)
 6. วิธีการหาวารสารบนชั้น (9976 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (9934 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9909 ครั้ง)
 9. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9873 ครั้ง)
 10. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9869 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs